Nya Udden

Längs helge å i södra delen av Kristianstad skapas området Nya Udden med 1400 bostäder i flerbostadshus i blandade former.

En mittpunkt bland centrum, natur och vatten

Nya Udden är ett stadsutvecklingsprojekt som sammanlagt omfattar cirka 1400 bostäder varav hälften ligger inom Bröderna Perssons fastigheter och resterande ägs av Kristianstads kommun. Udden blir ett fantastiskt nytt bostadsområde med stor potential där vi vill skapa en ny stadsdel med ett brett utbud av bostäder i olika storlekar och blandade upplåtelseformer i direkt närhet till vatten, grönska och inte minst centrala Kristianstad.

Vända staden mot vattnet

Området präglas av närheten till vattnet och till båtkultur. Genom Nya Udden vill vi utveckla vattnet till en kvalitet och attraktionsfaktor som tillgängliggörs för både invånare och besökare. Majoriteten av bostäderna kommer att ha en fantastisk utsikt över vattnet.

Blandade bostadstyper och variation

Det samlade bostadsbeståndet i området ska bestå av blandade hustyper och upplåtelseformer i varierande våningshöjder och uttryck där bostadsrätter ska blandas med hyresrätter.

Mötesplats för stadens invånare och turister

Med naturliga kopplingar utan barriärer ska Nya Udden vara fristaden nära storstaden för såväl boende som stadens övriga invånare och turister. Här blandas bryggor och café längs vattnet för avkoppling och fika, paddling, gym och promenadstråk till sjöar och naturområden för den aktiva.

Vad händer just nu

26 april, 2021

Strukturplan påbörjad
Under arbetet med förslaget har stort fokus lagts på att utveckla läget vid vattnet för att göra det mer tillgängligt. Här planeras bland annat caféer och restauranger längs vattnet, som ska skapa en attraktiv och livfull miljö för så väl framtida boende i området.

26 april, 2021

Byggnadsplan påbörjad
Under arbetet med förslaget har stort fokus lagts på att utveckla läget vid vattnet för att göra det mer tillgängligt. Här planeras bland annat caféer och restauranger längs vattnet, som ska skapa en attraktiv och livfull miljö för så väl framtida boende i området.

26 april, 2021

Presentation av strukturplan
Under arbetet med förslaget har stort fokus lagts på att utveckla läget vid vattnet för att göra det mer tillgängligt. Här planeras bland annat caféer och restauranger längs vattnet, som ska skapa en attraktiv och livfull miljö för så väl framtida boende i området.

26 april, 2021

Presentation av byggnadsplan
Under arbetet med förslaget har stort fokus lagts på att utveckla läget vid vattnet för att göra det mer tillgängligt. Här planeras bland annat caféer och restauranger längs vattnet, som ska skapa en attraktiv och livfull miljö för så väl framtida boende i området.

Vad händer just nu?

Detaljplanearbetet pågår för det som vi kallar Etapp 1 som inrymmer ca 700 lägenheter inom Bröderna Perssons mark. Planen har varit ute på samråd vilket innebär att arbetet för närvarande handlar om att utreda och justera utifrån de synpunkter som inkommit. Detta har tyvärr tagit längre tid än vi tänkt varvid vår förhoppning nu är att vi har en lagakraftvunnen detaljplan under 2024. Rivningsarbetet för byggnaden närmast ån påbörjades och slutfördes under 2023 och rivningsarbetet för den andra delen kommer att påbörjas 2025.

Arbete med detaljplan

Samråd

Rivning

Detaljplan antas

Byggstart Etapp1

Inflyttning etapp 1

Undrar du över något?

Nya Udden kommer att erbjuda en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.

Detaljplanen har varit på samråd och beräknas bli antagen under 2024.

Planerad inflyttning är tidigast 2026/2027.

Självklart, du kan redan nu fylla i dina uppgifter via vårt formulär och anmäla ditt intresse. Då missar du heller inga nyheter när vi gör utskick.

Intresseanmälan

Övriga frågor

Erik Lunderup
erik@brpersson.com
044-21 59 10

Mårten Persson
marten@brpersson.com
044-21 59 10

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta